Bảng Ghim

Hiển thị tất cả 3 kết quả

bảng ghim lie nỉ

Bảng ghim hay còn gọi là bảng thông báo đính ghim chuyên dùng để ghim giấy, thông báo, các sự kiện thay vì viết lên bảng thì ta có thể sử dụng ghim kẹp để đính ghim thông tin lên bảng.